Tiêu Chuẩn AFI

Tiêu Chuẩn AFI

QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT   Yêu cầu chung: A. Mỗi chuyến hàng đến Mỹ phải là hàng có chất lượng tốt và được bảo quản phù hợp với (tập quán) hàng hóa thương mại. Không cho phép nhiễm sâu sống. B.Hạt điều phải được đóng gói trong thùng mới,...